عکس‌نوشت

دانایی و آزادی، شکوفه هایی هستند که انسان را بهاری می کنند. تولستوی، نویسنده شهیر می‌گوید" بهار فصل طرح ریزی و خیال‌پردازی برای آینده است." هر سال شروع قصه ای است. امیدواریم در سال نو، با حالی نو و...
سال ۲۰۱۷ میلادی روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و کم کم جای خود را به سال جدید می‌دهد. گفته می شود ۲۰۱۸ سالی است که فناوری در عرصه‌های گوناگون، تحولی کم سابقه را در زیست بوم ارتباطی و نزدیکتر شدن به...
از میان صدها هزار عکس از زلزله اندوهبار و مرگبار کرمانشاه، تصویری تاثیرگذار از عکاس ایسنا ، فرهنگ‌دوستان و دغدغه مندان به موضوع کتاب و‌مطالعه را به شدت تحت تاثیر قرار داد. تصویری از محله ای ویران شده...

در ستایش دانایی و آزادی

اشتراک در RSS - عکس‌نوشت